Menu Zavřeno

Komoditní burza Praha (KBP) byla založena dne 21.06.2002 sepsáním zakladatelské smlouvy.

Zakladatelé Komoditní burzy Praha

Českomoravská plemenářská unie a.s.
Odbytové družstvo CENTRUM
RM–SYSTÉM a.s.

Současnost Komoditní burzy Praha

Komoditní burza Praha
267 28 087
Bělohorská 274/9, 169 00 Praha 6
organizování burzovního trhu s komoditami
30.09.2002
A 47513 vedená u Městského soudu v Praze

Zprávy z burzy

Organizování burzovního trhu s komoditami

 • a) dříví a dřevní hmota, produkty rostlinné a živočišné výroby a výrobky vzniklé jejich zpracováním, jakož i výrobky používané v souvislosti s jejich výrobou, přemísťováním, zpracováním nebo prodejem
 • b) výrobky vzniklé zpracováním výše uvedených produktů
 • c) krmiva
 • d) hnojiva, pesticidy a jiné ochranné prostředky
 • e) indexy odvozené od cen komodit
 • f) řezivo, konstrukční a obalové materiály na bázi dřeva a dřevěných odpadů
 • g) nerostné suroviny, včetně upravených rud, nerud a paliv
 • h) vlákniny, papír a výrobky z papíru
 • i) produkty koksovacích pecí a rafinérského zpracování ropy
 • j) chemické výrobky a chemická vlákna
 • k) konstrukční a obalové materiály na bázi pryže, plastů, skla, keramických hmot a betonu
 • l) základní kovy a jejich slitiny, včetně hutních výrobků
 • m) kovové konstrukční materiály, výrobky z drátů, spojovací materiály, řetězy, armatury a ložiska
 • n) elektřina
 • o) odpady a druhotné suroviny
 • p) povolenky na emise skleníkových plynů a související komodity

Druhy burzovních obchodů

 • a) obchody s efektivním zbožím – promptní i dodávkové
 • b) termínové obchody – včetně spekulačních, diferenčních, přímých termínových, hedgingových (krycích), opčních, prolongačních, stravných a arbitrážních
 • c) obchody s komoditními deriváty, které nejsou investičním nástrojem podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu
 • d) pomocné obchody, zejména obchody pojišťovací, přepravní, skladovací nebo zasilatelské