Menu Zavřeno

Sekce průmyslových komodit

<<< zpět

Komodity sekce

 • nerostné suroviny včetně upravených rud, nerud a paliv
 • produkty koksovacích pecí a rafinérského zpracování ropy
 • chemické výrobky a chemická vlákna
 • konstrukční a obalové materiály na bázi pryže, plastu, skla, keramických hmot a betonu
 • základní kovy a jejich slitiny, včetně hutních výrobků
 • kovové konstrukční materiály, výrobky z drátu, spojovací materiály, řetězy, armatury, ložiska
 • vlákniny, papír a výrobky z papíru
 • elektřina
 • odpady a druhotné suroviny
 • povolenky na emise skleníkových plynů a související komodity
 • indexy vytvořené na základě cen komodit

Způsob obchodování

 • standardní trh dle tarifů
 • spotový trh

Dohodci sekce

V sekci průmyslových komodit se na Komoditní burze Praha v současné době obchoduje s těmito komoditami:

 • zemní plyn
 • elektřina
 • motorová nafta

Specifikace komodit zemní plyn, elektřina a motorová nafta

<<< zpět