Menu Zavřeno

Zprávy z burzy

<<< zpět

Makléřské zkoušky KBP 2024

Burzovní komora schválila dne 26.03.2024 konání makléřských zkoušek v termínu 25.04.2024 od 10:00 hod v místě Nemocniční 987/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. Uzávěrka přihlášek k makléřským zkouškám je 15.04.2024. Další informace zde.

Dne 26.03.2024 se v sídle KBP koná valná hromada Komoditní burzy Praha. Pozvánka zde.

Valná hromada KBP

Dne 28.03.2023 v sídle KBP se koná valná hromada Komoditní burzy Praha. Pozvánka zde.

Nový Statut KBP

14.09.2022 nabyl právní moci nový Statut Komoditní burzy Praha, který byl schválen valnou hromadou 28.04.2022.

Spotový trh

Dnem 01.08.2022 se KBP flexibilně přizpůsobila potřebám trhu s energiemi, který zaznamenává nejen cenové turbulence, ale i zásadní změny ve způsobu obchodování. Proto přistoupila KBP k rozšíření způsobu obchodování v sekci průmyslových komodit na dvě formy:
a) standardní trh dle tarifů
b) spotový trh

Valná hromada KBP

28.04.2022 se koná valná hromada Komoditní burzy Praha. Původní termín 22.03.2022 byl z důvodů usnášeníschopnosti změněn. Pozvánka zde.

Nový web KPB

20.10.2021 byly spuštěny nové webové stránky Komoditní burzy Praha.

Nový dohodce KBP

Dne 15.04.2021 udělila burzovní komora statut soukromého dohodce společnosti eCENTRE, a. s.

Makléřské zkoušky 2021

Burzovní komora schválila dne 16.12.2020 konání makléřských zkoušek v termínu 20.01.2021 od 10:00 hod v místě Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6. Uzávěrka přihlášek k makléřským zkouškám je 11.01.2021.

Nový člen na KBP

Dne 08.12.2020 burzovní komora souhlasila s převodem členství ze společnosti eCENTRE, a. s., na společnost CENTRE, s. r. o. , které nabylo právní moci 31.03.2021.

Noví dohodci

Dne 08.12.2020 udělila burzovní komora statut soukromého dohodce společnosti Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

Dne 08.12.2020 udělila burzovní komora statut soukromého dohodce společnosti PECOSTA, a. s.

<<< zpět