Známe ceny komodit

20.05.2016 Zahájení obchodování v novém obchodním systému Komoditní burzy Praha 

Po testovacím období vývojové fáze obchodního systému proběhlo doškolení makléřů KBP. Nový systém je sofistikovanější, flexibilní, uživatelky komfortní a zcela v souladu se zákonem zákona o komoditních burzách. Dnes byl uskutečněn v novém elektronickém obchodním systému první obchod. Bude zde možné obchodovat všechny druhy komodit. 

21.10.2015 Změna burzovního dne

Z důvodu Státního svátku ve středu 28.10.2015 se přesouvá burzovní den komodity dříví na čtvrtek 29.10.2015.

03.08.2015 Generální sekretář Komoditní burzy Praha

V srpnu 2015 zahájila svoji činnost na Komoditní burze Praha Bc. Ludmila Leontýna Babuková, která byla vybrána v konkurzu a zvolena burzovní komorou do funkce generálního sekretáře Komoditní burzy Praha.

23.06.2015 Nepřístupné webové stránky Komoditní burzy Praha

V pátek 26.06.2015 ve večerních hodinách budou z technických důvodů nepřístupné webové stránky a obchodní systém Komoditní burzy Praha.

20.04.2015 Zastavení správního řízení proti Komoditní burze Praha

Ministerstvo zemědělství zastavilo dne 20.04.2015 správní řízení o odnětí povolení k provozování Komoditní burzy Praha zahájené 05.09.2013. Nejvyšší správní soud v Brně potvrdil nezákonnost vedeného správního řízení.

19.03.2015 Vyhlášení konkurzu na generálního sekretáře burzy

Komoditní burza Praha vyhlašuje konkurz na obsazení místa generálního sekretáře Komoditní burzy Praha.

05.03.2015 Tisková zpráva Komoditní burzy Praha

Komoditní burza Praha vydala dne 05.03.2015 krátkou tiskovou zprávu.

Číst dál...

20.02.2015 Rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brně

Dne 20.02.2015 jsme obdrželi Rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brně, , který rozhodl ve věci kasační stížnosti Komoditní burzy Praha takto:

I. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 25. 6. 2014, č. j. 10 A 37/2014 - 116, s e   z r u š u j e.

II. Rozhodnutí ministra zemědělství ze dne 27. 1. 2014, č. j. 4718/2013-MZE-12151, s e  z r u š u j e.

III. Rozhodnutí Ministerstva zemědělství ze dne 16. 10. 2013, č. j. 58462/2013-MZE-12100, s e  z r u š u j e  a věc se mu vrací k dalšímu řízení.

03.12.2014 Burzovní dny sekce Dříví a dřevní hmota v závěru roku 2014

V 52. týdnu 2014 (22.12.2014 - 28.12.2014) neproběhne burzovní shromáždění v komoditách sekce "Dříví a dřevní hmota".

V 1. týdnu 2015 (29.12.2014 - 04.01.2015) proběhne burzovní shromáždění v uvedené sekci standardně ve středu, tj. 31.12.2014.

14.08.2014 Odkladný účinek kasační stížnosti Komoditní burzy Praha

Dne 14. 08. 2014 jsme obdrželi usnesení Nejvyššího správního soudu v Brně, , který rozhodl o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti proti rozhodnutí Městského soudu v Praze podané Komoditní burzou Praha v likvidaci. Komoditní burza Praha může pokračovat ve své činnosti do rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v Brně.